EVENIMENTProiecte

Școala Gimnazială Grozești recrutează voluntari pentru activitățile din cadrul clubului ”Sm@rtSchool”.

  Clubul ”Sm@rtSchool” este un program derulat în cadrul ȘDȘ ”Collegium Ruralis” și este inspirat de cluburile IMPACT (Fundația Noi Orizonturi), fiind în același timp o alternativă la petrecerea timpului liber, dar și un serviciu adus comunității. Acesta va fi organizat și coordonat de voluntari ai Școlii Gimnaziale Grozești, recrutați, în principal, din rândul membrilor comunității comunei Grozești și va promova o educație complementară, axată pe experiență și proiecte comunitare. Tema întâlnirilor va fi stabilită de către voluntarii clubului împreună cu membrii acestuia.

Membrii clubului se vor întâlni minim o oră pe săptămână (recomandat 2 ore/săptămână) și vor participa la activități de dezvoltare personală, integrare socială, cetățenie activă, remediere educațională, team building, etc. Vom încerca să le oferim, pe cât posibil, următoarele: îndrumare în efectuarea temelor; recuperare pentru elevii cu dificultăți cognitive; activități de susținere și de dezvoltare personală a elevilor; activități de încurajare a lecturii independente; activități de dezvoltare emoțională și socială; activități practic-aplicative pe diferite domenii (arte, științe, tehnologii, sport etc.); proiecte tematice, propuse de membri clubului; activități fizice și mișcare; drumeții/excursii/vizionări de spectacole și altele asemenea.

Prin activitățile desfășurate ne propunem dezvoltarea de abilități de viață precum: comunicare, lucru în echipă, persuasiune, management personal și de grup, rezolvare de probleme, dar și valori: respect, compasiune, empatie, curaj, inițiativă etc.

Elementele principale vor viza crearea unei rețele de voluntariat, care va fi implicată în activitățile desfășurate, dar și îmbunătățirea competențelor sociale și interculturale, urmărind dezvoltarea gândirii critice și a creativității prin procesul de învățare prin joc; participarea copilului la alegerea activităților și a jocurilor; organizarea adecvată a ambientului educativ și flexibilitatea strategiilor de predare-învățare. Ne dorim ca un număr cât mai mare de copii și tineri, ai comunității noastre să beneficieze de programul nostru !!!

Cum vă puteți implica dvs.?  Încurajându-vă fiul/fiica să participe la toate întâlnirile și acțiunile organizate de către club, pentru a-i asigura o învățare cât mai eficientă;  Participând la proiectele în care copilul dumneavoastră este implicat (spectator la evenimentele organizate, voluntar în cadrul întâlnirilor, etc);  Promovând activitățile și Programul clubului în rândul apropiaților;  Puteți oferi sprijin în domeniul în care sunteți expert: fotografie, finanțe, etc.;  Donând 2% din impozitul pe venit prin completarea declarației speciale privind veniturile realizate (declarația 200).

Pentru mai multe informații despre activitatea clubului ”Sm@rtSchool” în care activează fiica/fiul dvs, puteți să urmăriți pagina de Facebook a Scolii Gimnaziale Grozești: https://www.facebook.com/grozesti.mh.

Atribuții voluntar: – participă la organizarea şi desfăşurarea activităţii educative și cultural-artistice a copiilor din unitate; – organizează petrecerea timpului liber al copiilor în zilele de repaus săptămânal sau sărbători legale – elaborează şi prezintă programul propus pentru a-l organiza şi desfăşura în timpul liber cu copii; – sprijină cadrele didactice în activităţile extraşcolare organizate, supraveghind activităţile la deplasările în afara incintei şcolii, dacă este cazul şi cu respectarea procedurilor existente – colaborează la organizarea concursurilor şcolare, a serbărilor, vizitelor, drumeţiilor; – organizează acţiuni în scopul formării autonomiei şi socializării copiilor, acţiuni ce vor fi organizate ţinându-se cont de particularităţile psiho-fizice, de vârsta şi opţiunile copiilor; – consemneză/raportează orice situaţie deosebită apărută în timpul programului cu elevii; -urmăreşte, alături de ceilalţi factori de răspundere, formarea deprinderilor de igienă individuală, precum şi a celor gospodăreşti, de autoservire , contribuind la formarea autonomiei personale a copiilor; – respecta confidențialitatea tuturor aspectelor legate de activitatea desfășurată indiferent de natura acestora; – pastrează confidențialitatea privind situațiile care pot aduce atingere demnitatii și intimitatii copilului – încurajează copiii să-şi exprime opiniile cu privire la toate aspectele care-i privesc, inclusiv ale vieţii cotidiene din instituţie si comunitate; – abordează relaţiile cu copiii sau cu grupul de copii în mod nediscriminator, fără antipatii şi favoritisme; – respecta ROI si ROF precum și normele şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul instituţiei ;

Beneficii: Voluntarii vor avea posibilitatea de a merge, cu prioritate in mobilitățile din cadrul proiectelor desfașurate de către școala (proiecte Erasmus+).