Coaliția pentru Culturăe.ParadigmePublicitate

Nouă apariție editorială! Scrisori din “ȘCOALA ALTFEL”

(…)Milităm pentru o Românie civilizată, manifestată prin modele civilizate, prin rigoare, disciplină și libertate de opinie, în limita bunului simț!

Dorim ca volumul de față să contribuie, pe de o parte, ca un îndreptar comportamental, atât pentru beneficiarii direcți (elevii), cât și pentru cei indirecți (părinți, profesori, alți cititori) și să aibă ca finalitate reconstrucția sistemului de valori, care stă la baza unei societăți normale (educația morală, ca prioritate națională).

Pe de altă parte, analiza gândurilor transmise de elevi, poate îmbunătăți relația cu părinții, ori cu profesorii, dacă perseverăm cu răbdare – și de o parte, și de alta – și contribuim, prin atitudinea și acțiunile noastre corecte, pe bază de discernământ, la creșterea calității actului educațional național.

Este un fapt demonstrat că triunghiul succesului este format din profesor – părinte – elev și numai împreună, prin colaborare, vom obține succes! (…)

prof Eugenia-Liliana Ștefănescu