Coaliția pentru Culturăe.ParadigmeEVENIMENTPublicitate

O nouă apariție a editurii noastre! Metode și procedee folosite în predare. Ghid Metodologic

      Noile tendinţe ale didacticii moderne îşi concentrează atenţia pe subiectul educaţiei, pe elevul care învaţă, nu pe profesorul care predă, deoarece predarea nu constituie un scop în sine, ci vizează modificările de natură formativă în personalitatea elevilor. Iată-ne pe noi, dascălii, puşi în faţa unui fapt care nu ne micşorează atribuţiile, ci, dimpotrivă, ni le sporeşte şi ne pune în faţa unor situaţii dificile. În activitatea mea didactică am încercat să  creez conflicte ce trebuie soluţionate prin problematizare, să selectez raţional mijloacele şi strategiile didactice pentru a promova o învăţare motivată, ritmică, sistematică, fără eforturi inutile, declanşatoare de satisfacţii şi, nu în ultimul rând, să-mi autoevaluez activitatea.

Metodele active contribuie la crearea, dezvoltarea şi cultivarea motivaţiei învăţării. Formarea şi dezvoltarea motivaţiei presupune participarea conştientă şi activă a subiectului la procesul de însuşire a cunoştinţelor. Sensibilizarea faţă de noile cunoştinţe se produce în urma descoperirii personale, a fenomenului de limbă dacă acesta a fost întâlnit într-un mod care l-a interesat,  care l-a implicat emoţional pe elev.

  Această carte vine în sprijinul profesorilor, colegilor mei, pentru a realiza lecții cât mai atractive și eficiente.

Conducând cu pricepere şi tact pedagogic procesul de învăţământ, acest proces atât de complicat şi sensibil al formării umane, profesorul  se consacră cu toate resursele lui formării deprinderilor elevilor de a construi enunțuri logice și corecte din punct de vedere gramatical, de a-și însuși așa cum trebuie  limba maternă. Cartea integral aici

PETRE LAURA CLAUDIA