Coaliția pentru Culturăe.ParadigmeEVENIMENTPublicitate

De editura noastră! FORMAREA COMPETENȚELOR DE COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ LA STUDENȚII ÎN DREPT

  Lucrarea recenzată, orientată valoric în raport de axiomatica paradigmei curriculumului,  îndeplinește, un scop general ameliorativ, asumat în mod explicit şi programatic, care „constă în elaborarea metodologiei formării competențelor de comunicare în limba engleză la studenții în Drept prin valorificarea lexicului juridic”. Prin amplitudinea și deschiderea abordării, își asumă și obiective tipice unei cercetări orientate cu „scop emancipator”, care vizează susținerea epistemologică a unui domeniu special – didactica particulară, dezvoltată în învățământul superior, într-o anumită zonă flexibilă, de interes major în plan social. 

  Apreciem volumul de muncă depus de doamna profesoară Maria-Rocselana VERDEȘ, cu răspundere şi perseverenţă care susţine capacitatea sa de valorificare, la nivel superior, a experienţei didactice şi extradidactice dobândită în învăţământul şcolar şi universitar. Rezultatele cercetării, iniţiată şi finalizată în context epistemologic disciplinar, intradisciplinar şi interdisciplinar, probează această capacitate perfectibilă şi în viitor în condiţiile unor noi investigaţii atât de necesare în ştiinţele educaţiei/ pedagogice în zona didacticilor particulare, aplicabile, în cazul limbii engleze, la toate treptele de învăţământ. Citiți cartea integral aici

Prof.univ.dr. Sorin Cristea

Universitatea din Bucureşti,

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei