TIMP LIBER

 
 
Cercetași2

Apariție de carte! METODE ŞI MIJLOACE ÎN DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE TIMP LIBER ALE ADOLESCENŢILOR

   Ținând cont de faptul că profesorul de educaţie fizică şi sport trebuie să ajute eficient la îndrumarea și modelarea, dar şi la formarea multilaterală a elevilor este foarte important ca acesta să se implice activ în promovarea activităţilor motrice de timp liber. Am ales prezenta tema deoarece pe timpul stagiilorRead More