EVENIMENTProiectePublicitate

Erasmus+ „MOTIVATION III – AUTONOMY-ENTHUSIASTIC SCHOOLS”, astăzi și la Târgu-Jiu!

  Cei cinci parteneri, care sunt din comunități izolate, din mediul rural, au un scop comun – acela de a oferi o educate de calitate, în vederea dobândirii de noi abilități, de a crește creativitatea și de a motiva și angaja elevii în activitățile școlare. Prin acest proiect ne dorim să îmbunătățim activitatea de predare și de altfel ne dorim să găsim modalități de diagnosticare și de prevenire a abandonului școlar timpuriu, axându-ne în principal pe implicarea în activitățile extrașcolare și de ”after-school”. Succesul proiectului, credem că este asigurat prin faptul că elevii vor fi implicați în propria educație, ceea ce va face ca aceștia să ia contact cu realitatea și cu identitatea europeană, precum și cu diferite culturi.

Obiectivul final al proiectului este de a folosi experiențele dobândite într-un mod eficient astfel încât să fie crescută oferta de activități extrașcolare și de after school, activități ce pot fi incluse în planul de combatere a abandonului școlar.

Consideram că profesorii implicați în cadrul acestui proiect vor fi pregătiți să desfășoare activități de calitate și atrăgătoare pentru elevii lor și de altfel prin colaborare și comunicare profesorii se vor dezvolta personal și profesional.