Stefan cel Mare

ÎN CURÂND – APARIȚIE DE CARTE! „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT în memoria poporului român și în conștiința străinătății”

  În premieră va fi finalizată cartea „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT în memoria poporului român și în conștiința străinătății”. Cartea va fi publicată online și va fi distribuită gratuit. Ea dispune de informații puțin cunoscute despre ultimii patru ani din domnia lui ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT. De asemenea, apare sub agida editurii organizației noastre.

  În anul 1457, 14 aprilie „la locul numit Direptate, reprezentanţii clerului o parte din boieri şi comandanţii oştirii aclamă ca domn pe Ştefan, care este «uns» de mitropolitul Teoctist.”[1]

Întreaga suflare românească îşi aminteşte cu adâncă pietate de cel mai mare voievod al Moldovei, figură emblematică a istoriei acestor meleaguri, apărător al neamului şi al Bisericii, cel ce între 14 aprilie 1457 şi 2 iulie 1504 a condus cu inegalabilă râvnă, jertfelnicie, eroism şi conştiinţă creştină, ţara şi poporul său.

Ştefan cel Mare a fost socotit ca „sfânt” încă din vremea domniei sale, dar odată cu mutarea sa la cele veşnice, el a trecut în nemurirea credinţei religioase care l-a însufleţit în eterna pomenire a istoriei româneşti şi a Europei întregi. Pentru aceasta, nici un voievod român, din toate cele trei provincii româneşti, nu-l poate egala, prin calităţile sale de luminat om politic, iscusit strateg şi eminent comandant de oşti, prin purtarea atâtor calităţi ale polivalentei sale personalităţi.[2] (…)

Informații suplimentare:

email: cdi7910@yahoo.com

sau telefonul: 0728353441